Formularze:

Poniższe dokumenty w formacie PDF można otworzyć za pomocą darmowego programu Adobe Reader

Wniosek o wszczęcie egzekucji (do wypełnionego wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy w oryginale)

Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika (art. 10 ust. 1 Uks)

Wniosek o eksmisję

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Oświadczenie o stanie majątkowym

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

Wniosek o podwyższenie/obniżenie alimentów

Oświadczenie o popieraniu wniosku o egzekucję alimentów (pełnoletni wierzyciel)

Wniosek o wydanie zaświadczenia – alimenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia – inne

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego

Close Menu