Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żorach Olgi Grabowskiej – Kałuży swoją działalność rozpoczęła w maju 2019 r. W celu osiągnięcia jak najwyższej skuteczności prowadzonych postępowań, a także maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie w trybie art. 761 kpc informacji niezbędnych do ich prowadzenia, kancelaria wdraża najnowocześniejsze systemy informatyczne służące do wymiany informacji drogą elektroniczną z:


Platforma Usług Elektronicznych ZUS 


Rejestr rachunków bankowych
dłużników 


Obsługa elektronicznych wniosków egzekucyjnych 


Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 


EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste 

Close Menu