Spłać zadłużenie

Spłaty zadłużenia można dokonać gotówką w kasie Kancelarii lub na rachunek bankowy Komornika.
Kasa jest czynna w godzinach urzędowania Kancelarii.

Poniżej można dokonać przelewu kwoty zadłużenia. Aby dokonać przelewu, należy wybrać swój bank oraz użyć poniższych danych kancelarii. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dłużnika oraz sygnaturę sprawy. Aktualny stan zadłużenia można ustalić kontaktując się z kancelarią.

Nr rachunku bankowego

47 1050 1344 1000 0090 3183 4444

Nazwa kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Olga Grabowska – Kałuża Kancelaria Komornicza nr IV w Żorach

Adres kancelarii

ul. Moniuszki 14, 44-240 Żory

Close Menu