Właściwość

Rewirem Komornika Sądowego Olgi Grabowskiej – Kałuży jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żorach obejmujący teren całego Miasta Żory.

Na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych (Dz.U. Z 2018 r., poz. 771) Komornik Sądowy Olga Grabowska – Kałuża korzysta z uprawnienia do prowadzenia spraw z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Close Menu